حضور سردبير بسيج پرس ناحيه امام خميني در مناطق سيل زده خوزستان

به گزارش بسیج پرس ناحيه امام خميني (ره ) از بازديد روابط عمومي ناحيه امام  خميني( ره  )به همراه جمعي از مسئولان از مناطق سيل زده سوسنگرد بازديد نموده اند و  در جريان روند بازسازي مناطق قرار گرفتند.