اقدامات ناحیه امام خمینی در سیل های اخیر

مسعود رکنی ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) در خصوص مجموع اقدامات صورت گرفته برای کمک به مناطق سیل زده کشور در گفتگو با سایت بسیج پرس ناحیه توضیحاتی بیان نمودند:

ایشان فرمودند ،از زمان وقوع سیل در مناطق مختلف کشور کلیه امکانات و عوامل ناحیه در راستای ماموریت سپاه برای کمک رسانی به مردم با تمام توان بکار گرفته شد.

وی در ادامه گفت ،بعد از وقوع سیل عوامل جهادی فراخوانی گردیدند و در مناطق سیل زده برای کمک به مردم حضور یافتند. اکیپ هایی برای جمع آوری   کمک های مردمی استقرار یافته و اقلام مورد نیاز مردم از قبیل وسایل خانگی ،مواد غذایی و لباس  جمع آوری و به مناطق مورد نیاز ارسال شد.

و در مورد بازسازی مناطق سیل زده ایشان اظهار داشتند ،در راستای طرح ملی همبستگی هر مسجد یک خانه، ،مقدار متنابهی منابع مالی جمع آوری گردید  و در حال حاضر در روستای علی آباد هوفل از توابع شهرستان سوسنگرد ،این ناحیه در حال ساخت چهار واحد مسکونی و بازسازی دوازده واحد خانه آسیب دیده از سیل می باشد و در این کار از عوامل ناحیه ،گرو ههای جهادی و مردم محلی استفاده می شود.

ایشان در انتها گفتند که امیدوارم هر چه سریعتر این خانه ها تعمیر و بازسازی شده و در اختیار اهالی روستا قرار گیرد.

  • نویسنده : ایرج تهوری
  • منبع خبر : بسیج پرس ناحیه امام مینی