جشن عید غدیر در روز 28 /5/98 در مسجد آقا باقریها توسط پایگاه حنانه حوزه خواهران 304حضرت سکینه برگزار گردید

جشن عید غدیر در روز 28 /5/98 در مسجد آقا باقریها توسط پایگاه حنانه حوزه خواهران 304حضرت سکینه برگزار گردید

  • نویسنده : ایرج تهوری
  • منبع خبر : کانال گروه جهادگران حضرت سکینه