جشن پایان دوره کلاسهای تابستانی حوزه 308 حضرت مطهره (س)

جشن پایان کارگاه دخترانه و کلاس تابستانی همراه برگزاری نمایشگاه از کارهای هنری و جشنواره غذا به همراه هدایا به همه دختران با حضور خانم جاهد از ناحیه و خانم شاکری و خانم روشن از حوزه308 حضرت مطهره در روز سه شنبه مورخ پنجم شهریور ماه 98 در محل پایگاه الزهرا ناحیه امام خمینی برگزار گردید