به گزارش خبرگزاري بسيج پرس امام خميني (ره) به نقل از حوزه 304 پايگاه حميده به مناسبت هفته دفاع مقدس جلسه اي جهت برنامه ريزي و پيشنهاد برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس با اعضاء شوراي خود برگزار نمودند.

به گزارش خبرگزاري بسيج پرس امام خميني (ره) به نقل از حوزه 304 پايگاه حميده به مناسبت هفته دفاع مقدس جلسه اي جهت برنامه ريزي و پيشنهاد برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس با اعضاء شوراي خود برگزار نمودند.

  • نویسنده : ايرج تهوري
  • منبع خبر : حوزه 304