به گزارش خبرگزار ي بسيج پرس امام خميني ره گروه جهادي آتيه روشن به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح جمع آوري نذورات نقدي جهت خريد لوازم التحرير جهت توزيع در بين دانش آموزان هرندي و روستاي علي آبادهوفل سوسنگرد برگزار نموده است.

به گزارش خبرگزار ي بسيج پرس امام خميني ره گروه جهادي آتيه روشن به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح جمع آوري نذورات نقدي جهت خريد لوازم التحرير جهت توزيع در بين دانش آموزان هرندي و روستاي علي آبادهوفل سوسنگرد برگزار نموده است.

  • نویسنده : ايرج تهوري