به خبرگزاري بسيج پرس امام خميني ره مراسم آيين نكوداشت پيشكسوتان دفاع مقدس با همكاري و همت شهرداري منطقه 12 و ناحيه امام خميني ره برگزار گرديد.

به خبرگزاري بسيج پرس امام خميني ره مراسم آيين نكوداشت پيشكسوتان دفاع مقدس با همكاري و همت شهرداري منطقه 12 و ناحيه امام خميني ره برگزار گرديد.

  • نویسنده : ايرج تهوري
  • منبع خبر : شهرداري منطقه 12