يادواره شهدا حوزه 303 امير المومنين 27 سپتامبر 2019

يادواره شهدا حوزه 303 امير المومنين

مراسم یادواره شهدای محله هرندی تهران

حوزه بسیج۳۰۳(برادر)حضرت امیرالمومنین (ع)
چیزی یافت نشد !