جشن پایان دوره کارگاه دخترانه کلاس های  تابستانی 02 سپتامبر 2019

جشن پایان دوره کارگاه دخترانه کلاس های تابستانی

جشن پایان دوره کلاسهای تابستانی حوزه 308 حضرت مطهره (س)

حوزه بسیج۳۰۸(خواهران)حضرت مطهره(س)
چیزی یافت نشد !